Instalujeme regulátory Watt router a RAY-PLC k regulaci spotřeby z fotovoltaických elektráren. Dosáhneme tím maximálního využití získané elektrické energie.

Elektroinstalace

Ray-Electric » Regulace spotřeby z FVE

Regulace spotřeby z FVE

 Účel a použití

Regulace vlastní spotřeby spočívá v optimálním využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou (FVE) v objektech, kde jsou FVE nainstalovány. Regulátory se snaží řízeně využívat elektrickou energii vyrobenou z FVE a co nejvíce jí spotřebovat tím, že v závislosti na výrobě připínají jednotlivé spotřebiče. Je to výhodné hlavně z ekonomického hlediska, protože spotřebováváme svojí vyrobenou elektrickou energii a neprodáváme ji do distribuční soustavy za nízkou cenu přebytků. Nejčastěji na regulátory připojujeme boilery, akumulační nádrže, elektrokotle, topná tělesa a bazénové filtrace. Jsou to spotřebiče, které mají možnost elektrickou energii v sobě naakumulovat v době výroby FVE. Použitím regulátorů spotřeby  můžeme až o 50% z efektivnit spotřebu elektrické energie vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou.

 

 Regulátory

 

wattrouter_mssr.Naše firma používá pro své montáže dva druhy regulátorů. První a nejrozšířenější jsou regulátory Watt router od firmy Solar controls. Využíváme všechny typy Watt routerů podle vhodnosti dané instalace. Veškeré informace o těchto regulátorech se dozvíte na http://www.solarcontrols.cz Firma RAY – ELECTRIC dlouhodobě spolupracuje s firmou Solar controls a najdete nás na jejich stránkách jako spolupracující firmu v záložce instalace a prodej.

Jako druhý využíváme regulátor vlastní výroby RAY-PLC, který používáme v případě, že nejde z technických důvodů použít regulátor Watt router. Tento regulátor se hodí pro náročnější a rozsáhlejší instalace. Výhodou je, že se dá postavit na míru dané instalace, umí hlídat teploty v jednotlivých nádobách a ovládat lze přes dotykový displej a PC.