Elektroinstalace, revize, hromosvody, fotovoltaické elektrárny, regulace spotřeby, EPS, EZS, CCTV, veřejné osvětlení, LED osvětlení, automatizace, projekty.

Elektroinstalace

Ray-Electric » Předmět činnosti

Předmět činnosti

Projekční činnost

 • Silnoproudé rozvody
 • Osvětlení včetně výpočtu
 • Záložní zdroje a dieselagregáty
 • Rozvody NN ,VN a trafostanice
 • Protipožární systémy EPS
 • Zabezpečovací systémy EZS
 • Kamerové systémy CCTV
 • Strukturovaná kabeláž
 • Fotovoltaické elektrárny
 • Bleskosvody
 • Určení prostředí a vnějších vlivů

 

Revize

 • Revize elektrických zařízení do 1000V
 • Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Revize pracovních strojů
 • Revize spotřebičů
 • Revize bleskosvodů
 • Měření intenzity osvětlení včetně vydání protokolů

 

Fotovoltaické ellektrárny

 • Prohlídka lokality, navržení systému
 • Vyřízení žádosti
 • Zpracování kompletní projektové dokumentace
 • Kompletní realizace
 • Připojení elektrárny k DS
 • Vyřízení prvního paralelního připojení,
 • Vyřízení licence ERU
 • Vyřízení registrace u OTE

 

Elektroinstalace

 • Elektroinstalace v průmyslových prostorech
 • Elektroinstalace v bytové výstavbě
 • Elektroinstalace v zemědělských objektech
 • Elektroinstalace ve zdravotnictví
 • Montáže kabelových zemních rozvodů
 • Výstavba trafostanic
 • Výroba rozvaděčů

 

Slaboproud

 • Kompletní realizace zabezpečovacích systémů EZS
 • Kompletní realizace protipožárních systémů EPS
 • Kompletní realizace kamerových systémů CCTV
 • Kompletní realizace počítačových sítí
 • Kompletní realizace systémů STA
 • Kompletní realizace systémů MaR

 

Veřejné osvětlení

 • Řešení úspor veřejného osvětlení
 • Opravy a údržba veřejného osvětlení
 • Kompletní realizace veřejného osvětlení
 • Kompletní realizace veřejného LED osvětlení

 

Docházkový a přístupový systém Alveno

 • Návrh řešení docházkového a přístupového systému
 • Dodání projektové dokumentace
 • Kompletní realizace docházkového a přístupového systému

 

Bleskosvod a přepětí

 • Navržení řešení bleskosvodu a přepětí
 • Dodávka projektové dokumentace bleskosvodu
 • Kompletní realizace bleskosvodu včetně revize dle platných norem
 • Údržba , opravy a měření uzemnění stávajících bleskosvodů

 

Automatizace

 • Spínání spotřebičů a automatické řešení elektroinstalace pomocí PLC relé
 • Rekonstrukce strojů pomocí PLC relé
 • Kompletní dodávka elektroinstalace pro štěpkovací stroje Bobr

 

Regulace spotřeby z FVE

 • Návrh řešení a navržení vhodného regulátoru
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Kompletní realizace

 

Mechanizace

 • Vysokozdvižná plošina Avia MP13
 • Traktor s předním nakladačem John Deere 6320
 • Traktor Zetor 7011
 • Mulčovač BERTI TA/P 220
 • Štěpkovač Urban TR 70